Odebraliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską!

Celem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej jest „uhonorowanie wyjątkowych Europejczyków” – ludzi pracujących na rzecz innych, urzeczywistniających swoim działaniem podstawowe wartości, na których opiera się Unia Europejska.

W roku 2017 nagrodzono 52 osoby i instytucje z całej Europy, w tym trzy z Polski. W gronie nagrodzonych znalazło się nasze Stowarzyszenie, nominowane przez posłankę do Parlamentu Europejskiego  panią Różę Thun.

Kalendarz imprez na 2017/18

W menu (u góry strony) „Działalność SDT” pojawił się nowy kalendarz imprez „tischnerowskich” na rok 2017/2018. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem, udziału w imprezach i przysyłania własnych pomysłów konkursów, zjazdów, zlotów, przedstawień itp. które przed realizacją wpiszemy do kalendarza.

Wszystkiego dobrego – redakcja.

Europejska Nagroda Obywatelska

Kochani ,,tischnerowcy’’.

Z wielką radością informuję, że Stowarzyszeniu ,,Drogami Tischnera’’ działającego w ramach Rodziny Szkół ,,tischnerowskich’’, została przyznana Europejska Nagroda Obywatelska za rok 2017. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 11 pażdziernika w Brukseli, natomiast >> Uroczysta Gala << związana z przyznaniem tej nagrody odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz.12-tej w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego /dawna nazwa P.W.S.T/ Kraków ul. Straszewskiego 22.

W programie uroczystości m. innymi;

Zmiana terminu konferencji „Spotkanie z Innym”

Drodzy uczestnicy konferencji !

Uprzejmie informuję, że termin konferencji pt. ,,SPOTKANIE Z INNYM’’ z przyczyn niezależnych od organizatorów  uległ przesunięciu.
Aktualny termin to; rozpoczęcie 17.02. godz. 10.00. zakończenie 18.02. 2018 r. ok. 15.00 godz. /Łopuszna Ośrodek ,,Nataneal’’/. Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji.

W związku z zaistniałą sytuacją zmiany terminu, proszę o ponowne potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail ; kaztischner@gmail.com lub tel.728883525 z podaną liczbą uczestników. / do 15.11.2017 r./
Przepraszając za zmianę terminu pozdrawiam i do zobaczenia na wspólnym konferencyjnym spotkaniu.

Kazimierz Tischner

Szanowni Dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych

Łopuszna 2.10 2017 r

W związku z reformą oświaty a w tym, wygaszaniem i łączeniem Gimnazjów których Patronem był ks. prof. Józef Tischner w imieniu Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera’’, Rodziny Szkół ,,tischnerowskich’’ proponuję by w razie zaistniałych trudności przedmioty związane z Patronem, w tym; sztandary z wizerunkiem lub bez wizerunku Patrona, tablice informacyjne gdzie widnieje nazwisko Patrona, zbiory dokumentów, kapelusz góralski jako symbol ,,Ślebody’’ w Rodzinie Szkół ,,tischnerowskich” i inne przedmioty związane z historią Szkoły zostały poszanowane i w godny sposób przekazane do Izby Pamięci Księdza Tischnera t.z.w. ,,Tischnerówki ‘’ w Łopusznej.
Podjęte działania mają na celu uszanowanie postaci Patrona, który został wybrany przez społeczność szkolną i ludzi, którym postać Księdza Profesora była szczególnie bliska bo też w ten sposób będziemy mogli uszanować nie tylko ludzi związanych z Patronem ale również te wartości które przekazywał Ksiądz Profesor. Nie możemy niszczyć autorytetów które dała nam historia Polski.
Łopuszna i ,,Tischnerówka’’ to szczególne miejsca gdzie można zdeponować i w ten sposób dać możliwość zwiedzającym czytać kartę historii Szkół którą tworzył Ksiądz Profesor. W razie podjęcia takiej decyzji prosimy o kontakt telefoniczny 728883525 lub e-mail kaztischner@gmail.com celem uszczegółowienia terminów i programu tych doniosłych uroczystości.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Tischner

Prośba

W związku z reformą sytemu edukacji i reorganizacją szkół wszyscy koordynatorzy proszeni są o przesłanie do końca października 2017 r. na adres Prezesa Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” kaztischner@gmail.com  aktualnego wykazu członków ze swojej szkoły, którzy decydują się kontynuować przynależność do Stowarzyszenia Drogami Tischnera  i opłacać składki.

Mędrole w Warszawie

Zapraszamy na przedstawienie pt. „Mędrole” w reżyserii p. Małgorzaty Flegel, którego premiera odbędzie się w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 23 września 2017.

„Na ścieżkach życia” po raz jedenasty.

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno-Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”

organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

 

TUTAJ do pobrania regulamin konkursu.

Darowizna na cele statutowe

Możesz wesprzeć Nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto:

97 8812 0005 0000 0000 1313 0001

tytułem „darowizny na cele statutowe„. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie Drogami Tischnera przeznaczy na podstawową działalność statutową np. oświatową czy kulturalną.

Kwota darowizny może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być wyższa niż 6% uzyskanego w danym roku kalendarzowym dochodu).

Dziękujemy za wsparcie Naszej działalności.

Prośba o aktualizację

W związku ze zmianami w szkołach w wyniku reformy oświaty Zarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” prosi o aktualizację:

–  nazw szkół,

– adresów mailowych,

– nazwisk dyrektorów,

– liczby uczniów w placówkach (stan na 1. września 2017 r.)

Dane prosimy kierować do pana Kazimierza Tischnera kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525

SPRAWA  BARDZO  PILNA

CLOSE
CLOSE