XI Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna – Łopuszna’2016