Czerwiec’2015 – nadanie imienia ks. Tischnera gimnazjum w Łopusznej