finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie Ślady”