15. rocznica śmierci ks. Tischnera w szpitalnej szkole