10.rocznica nadania imienia ZPO w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Radziszowie