Łopuszna. Pozostałe uroczystości związane z obchodami 10. rocznicy śmierci księdza Tischnera