Łopuszna – obchody 10. rocznicy śmierci księdza Tischnera