Majówka Młodych oraz przedstawienie – „na ścieżkach Józka Szkolnego” w WSE w Krakowie