Finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie Ślady”