Wadowice – IV Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie Ślady”