Obchody 78 rocznicy urodzin księdza profesora Józefa Tischnera