Sierpień’2013 – Śladami ks. prof. Józefa Tischnera, czyli wycieczka po Podlasiu, Mazurach i Litwie