„Wychowanie w horyzoncie wolności i dobra”. Szkolnej rodziny Tischnera portret własny.