Numer konta

 Bank Spółdzielczy w Nowym Targu: 97 8812 0005 0000 0000 1313 0001