„Na ścieżkach życia – Tischnerowskie Drogowskazy” – 2018