Podróż w czasie i przestrzeni

Zachęcam do lektury programu wycieczki w Sudety, która odbędzie się w lipcu przyszłego roku.