List Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w związku z zapowiadaną reformą oświatową.

zrzut1