Informacje,  Wydarzenia

ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „DROGAMI TISCHNERA”

W niedzielę 11 września w Starym Sączu odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie tamtejszego Muzeum Regionalnego. Na zebraniu omówiono organizację styczniowej konferencji dla nauczycieli w Łopusznej oraz marcowych rekolekcji w Ludźmierzu.

img_1734

Poruszona również została kwestia aktualizacji listy członków Stowarzyszenia (w związku z planowanym walnym zgromadzeniem delegatów) oraz udoskonalenia sposobu weryfikacji wpłacanych składek członkowskich. W związku z planowanym przez rząd „wygaszaniem” gimnazjów, w trakcie konferencji dla nauczycieli w styczniu 2017 r. przewidziane jest spotkanie dyrektorów gimnazjów noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera. Na marzec 2017 r. ustalono termin walnego zgromadzenia delegatów Stowarzyszenia, w trakcie którego zostanie wybrany nowy zarząd. Zarząd prosi o zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przesyłanie na bieżąco do jej administratora, pana Piotra Kaka zawiadomień o przedsięwzięciach organizowanych przez Szkoły Tischnerowskie. Członkowie zarządu składają serdeczne podziękowania panu Andrzejowi Długoszowi, kustoszowi muzeum za udostępnienie miejsca na obrady, udzieloną gościnę i oprowadzenie po wystawie poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi.

Możliwość komentowania ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „DROGAMI TISCHNERA” została wyłączona