Informacje

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. miało miejsce kolejne zebranie zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera oraz zebranie komisji rewizyjnej. Przeanalizowana została strona finansowa działalności Stowarzyszenia, przedyskutowano realizację dotychczasowych przedsięwzięć i propozycje nowych rozwiązań. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2015.

a1

Zarząd wyraża podziękowanie Marii i Leszkowi Papieżom za udzieloną gościnę.

Zarząd SDT zwraca się z prośbą do szkół o przekazanie do końca czerwca 2016 r. na adres kaztischner@gmail.com danych o planowanych imprezach i wydarzeniach, które powinny znaleźć się w kalendarzu wydarzeń tischnerowskich na rok szkolny 2016/2017.

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy dobrego finiszu bieżącego roku szkolnego i dobrego wypoczynku w czasie wakacji.

Możliwość komentowania Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera została wyłączona