Informacje

Odnośnie składek

Zarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” uprzejmie informuje, że składki na rok 2016 nie ulegają zmianie i wynoszą:

60 zł składka członkowska

20 zł wpisowe.

Zarząd prosi o opisywanie przelewów z podaniem imienia i nazwiska członka, roku (lat) na które wpłacana jest składka.

Przy wpłacaniu jednocześnie wpisowego i składki należy ten fakt podawać w opisie przelewu.
Zarząd jednocześnie uprzejmie prosi o uaktualnianie danych osobowych (adres, telefon, e-mail) i podawanie informacji o zmienionych danych na adres e-mail skarbnika SDT pani Doroty Chowaniec

dorota.chowaniec1@gmail.com

Możliwość komentowania Odnośnie składek została wyłączona