XI Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej

Na początku stycznia w Łopusznej odbędzie się:

XI OGÓLNOPOLSKA OTWARTA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Nowy Targ
Jana Smarducha

Łopuszna 8-10 stycznia 2016 Ośrodek Natanael

„Nauczyciel i wychowawca wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”

W górnym menu znajduje się do pobrania karta zgłoszenia uczestnictwa. Gorąco zachęcając do udziału w konferencji, poniżej przedstawiamy jej program:

8 stycznia 2016 r. (piątek)

15:00 zakwaterowanie  
16:00 spotkanie organizacyjne Kazimierz Tischner
16:30 „Współczesne wyzwania wobec nauczyciela
i wychowawcy”-projekcja filmu „Czytam więc jestem”
red. Wojciech Bonowicz
18:15 otwarcie konferencji Wójt Gminy mgr. Jan Smarduch
18:30 kolacja  
19:30 wieczór kolęd z zespołem im. Ludwika Łojasa
z Łopusznej
Stanisława Trebunia Staszel, Mateusz Buła
9 stycznia (sobota)  
     
7:30 śniadanie  
8:15 „Rola psychoedukacji nauczycieli we współczesnym świecie” dr Katarzyna Barani
9:00 przerwa  
9:15 „Wychowawca w cyberświecie” dr Adam Workowski
10:00 przerwa  
10:30 „Agresja elektroniczna i cyberbullyng, jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży ” prof. Jacek Pyżalski
11:15 przerwa  
11:30 „Agresja elektroniczna i cyberbullyng, jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży ” c.d prof. Jacek Pyżalski
12:15 dyskusja z uczestnikami konferencji prow. Barbara Bandoła, Wojciech Bonowicz
13:00 przerwa obiadowa  
14:00 „Czy w dobie Wikipedii sprawdza się tradycyjny kanon wiedzy ? ” prof. Arkadiusz Stempin
15:30 dyskusja z uczestnikami konferencji  
17:00 Msza św. Kościół św. Trójcy  
17:45 koncert kolęd i poezji polsko –słowackiej
w wykonaniu: Zespołu z Zaraźnej Poruby (Słowacja)
oraz Zespołu „Młodzi Łopuśnianie”
Kościół św. Trójcy
Stanisława Trebunia Staszel, Mateusz Buła
19:30 uroczysta kolacja  
     
10 stycznia (niedziela)  
     
7:30 śniadanie  
8:15 „Sposób rozwiązywania konfliktów bez przemocy” sędzia Ewa Krukowska
9:30 przerwa kawowa  
10:00 „Czy zmiana jest możliwa? Modyfikacja zachowania ucznia w teorii Mirona Zeliny. dr Soňa Barániová
10:45 przerwa kawowa  
11:00 „Spotkanie z Obcym. Filozofia dialogu w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie” prof. Piotr Kłodkowski
11:45 przerwa  
12:00 dyskusja z uczestnikami konferencji  
13:00 przerwa obiadowa  
14:00 zakończenie konferencji, podsumowanie prow. Barbara Bandoła, Kazimierz Tischner, Wojciech Bonowicz
     

 Organizator: Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

Współorganizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury -Łopuszna,Ośrodek Natanael – Łopuszna
Instytut Myśli Józefa Tischnera Kraków

przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Targ