Informacje

Imprezy do kalendarza

InformationPowstaje kolejny kalendarz imprez „tischnerowskich”. Bardzo prosimy o jak najszybsze przekazywanie informacji na ten temat na adres kaztischner@gmail.com

Prosimy również o aktualizację danych teleadresowych szkół tischnerowskich, u których oczywiście zaistniały jakieś zmiany np. nowy adres strony WWW, nowy numer telefonu, adres e-mail itd. Informacje te również prosimy przesłać drogą e-mailową na adres wskazany powyżej. Serdecznie dziękujemy.

Możliwość komentowania Imprezy do kalendarza została wyłączona