Podziękowanie

pinkZarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację finału konkursu „Rozwiń myśl” realizowanego w ramach projektu „Czytam, więc jestem! Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner”. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem uczniów Szkół Tischnerowskich i zaprzyjaźnionych z nimi oraz placówek Siemacha Spot za ogromne i liczne zaangażowanie w interpretację myśli ks. prof. Józefa Tischnera. Dziękujemy też dyrektorom szkół, nauczycielom i opiekunom dzieci i młodzieży, a także rodzicom za wspieranie ich działań.

W uświetnienie finału konkursu włączyli się:

– uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, autorzy statuetek dla laureatów. Wykonali je pod kierunkiem p. Andrzeja Mrowcy. Ich pracom sprzyjał dyrektor Zespołu, p. Stanisław Cukier;

– uczniowie szkoły z Łopusznej w spektaklu „Skarby księdza Tischnera”;

– zespół regionalny „Młodzi Łopuśnianie” pod kierunkiem p. Józefy Kuchty;

– uczniowie szkoły w Ratułowie w przedstawieniu „Filozofia po góralsku”;

– grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki” ze spektaklem „Hamerykon”. W jej skład wchodzą uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Czerwiennem (opieka artystyczna –Maria Michalik);

– zespół Pepe – Band z Rudy Śląskiej;

– Kuba Staszel, skrzypce;

– Andrzej Róg, czytający fragmenty książek ks. Tischnera.

Dziękujemy Joli Kogut i Wojtkowi Bonowiczowi za czuwanie nad całością przedsięwzięcia, a licznie zgromadzonej publiczności za stworzenie niezwykle serdecznej atmosfery.

„Spotkanie wydaje się wydarzeniem przypadkowym: nie wiadomo kiedy, gdzie i dlaczego… Gdy jednak nastąpi, okazuje się, że było przygotowane przez całą przeszłość osób, które się spotkały. Widać wówczas, jak istotną rolę we wzajemnym naprzeciw siebie odgrywa to, co ci ludzie mają już poza sobą” (ks. J. Tischner „Filozofia dramatu”)