Jubileusz Konkursu „Tischnerowskie Ślady”

1Za nami finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie Ślady”. Hasło, które przyświecało zmaganiom dotyczyło pojęcia solidarności w filozofii księdza profesora Józefa Tischnera i ujęte było w słowach: Największa solidarność jest solidarnością sumień.

Tegoroczny finał odbył się w nieco zmienionej, bogatszej formie. Został zaplanowany na dwa dni: 11 i 12 marca. Taka zmiana podyktowana była chęcią uczynienia Konkursu bardziej atrakcyjnym poprzez rozszerzenie jego formuły o wizualizację prezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, co z kolei przyczyniło się do konieczności rozłożenia etapów konkursowych na dwa dni i dało możliwość integracji młodzieży, opiekunów, znawców i  miłośników filozofii ks. Tischnera.

Pierwszy etap konkursu (poprzedzony etapem szkolnym) odbył się 11 marca w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach  i zgromadził uczestników z wielu miast: Krakowa (reprezentowanego przez uczniów z trzech szkół) Łodzi, Bochni, Olkusza, Rabki Zdroju i oczywiście z Wadowic. Polegał on na napisaniu testu z zakresu podanego tematu oraz ze znajomości życiorysu ks. prof. J. Tischnera. Po nim nastąpiło przedstawienie przygotowanych wcześniej ustnych prezentacji( wzbogaconych wizualizacją multimedialną) rozwijających temat konkursu. Za sprawą tego etapu zostało wyłonionych pięciu finalistów, którzy przystąpić mieli do drugiej części zmagań konkursowych.

Po południu Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie i młodzież ZS nr 3 mieli okazję spotkać się z reżyserem filmu opowiadającego o postaci księdza prof. Tischnera, pt. „Jego oczami”, Panem Szymonem Wróblem oraz uczestniczyli w projekcji tego filmu.  Dał on możliwość dość nietypowego spojrzenia na historię Patrona Szkoły – oczami Jego brata – Kazimierza. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze, sprzyjającej zgłębianiu myśli Wielkiego Filozofa.

Finał X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu „Tischnerowskie Ślady” odbył się tradycyjnie w rocznicę urodzin ks. Tischnera, czyli 12 marca. I tym razem, jak ma to miejsce  od VI edycji  (10 III 2011r.) w swe gościnne progi przyjęło Uczestników i zaproszonych Gości Wadowickie Centrum Kultury, gdzie nastąpiło uroczyste ich powitanie. Uroczystą Finałową Galę swym przybyciem uświetnili:

 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski – Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Magdalena Zembrzycka – asystentka Rektora i Kanclerza WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • ks. dr Marek Sołtysiak – adiunkt Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kazimierz Tischner – Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera, brat ks. profesora
 • Andrzej Górecki – Wicestarosta Powiatu Wadowickiego
 • Elżbieta Kowalczyk – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach

Do ostatniej części finałowej rozgrywki awansowali:

 • Anna Rzemińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
  z
  Krakowa
 • Kinga Sraga z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego z  Krakowa
 • Natalia Misiak z  XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera
  z Łodzi
 • Klaudia Solak z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Wadowic
 • Tomasz Dębiak z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej z Krakowa

Ci właśnie uczniowie zmagali się w walce o indeksy do krakowskich szkół wyższych pod czujnym okiem jury konkursowego w składzie:

 • ks. dr Marek Sołtysiak – wykładowca Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Pan Kazimierz Tischner – Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera i brat
  Profesora
 • sekretarz – Rafał Bzowski członek Komitetu Organizacyjnego, nauczyciel ZS nr 3
  w Wadowicach.

W tym etapie konkursu każdy uczestnik odpowiadał na 3 pytania (dwa z dziedziny filozofii i jedno dotyczące życia Księdza Profesora) oraz ponownie przedstawiał pięciominutową prezentację przed komisją Konkursową. To dało możliwość dokonania ostatecznej oceny i wyłonienie grona zwycięzców X jubileuszowego Konkursu „Tischnerowskie Ślady”:

I miejsce – Natalia Misiak z  XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera  z Łodzi

II miejsce – Anna Rzemińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Jana III Sobieskiego z Krakowa

III miejsce – Klaudia Solak z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
z Wadowic

IV miejsce – Kinga Sraga z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego
z
 Krakowa

V miejsce – Tomasz Dębiak z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej
z Krakowa

Było o co walczyć, bo w tym roku po raz czwarty laureaci w kategorii – szkoły ponadgimnazjalne, mieli możliwość wyboru jednego z czterech indeksów, które zostały ufundowane przez krakowskie uczelnie: jeden przez Rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prof. nadzw. dr. hab. Marka Pałasińskiego  wraz z pokryciem kosztów czesnego za I rok studiów a trzy przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dra hab. Władysława Zuziaka – na Wydział Teologiczny i na Wydział Filozoficzny tegoż uniwersytetu. Prawo do kolejności wyboru indeksu zależy od zdobytego miejsca.

Pozostałe nagrody w tegorocznym Konkursie są również  bardzo cenne: tablety (dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół ponadgimnazjalnych), firmowe plecaki, książki, albumy, pióra i długopisy oraz słodycze.

W tym roku po raz kolejny, bo już od III edycji (12 III 2011) prawo uczestnictwa w konkursie mieli także gimnazjaliści, którzy nadsyłali  prace inspirowane myślą ks. J. Tischnera: „Najgłębsza solidarność jest solidarnością sumień”. Organizatorów bardzo cieszy coraz  żywsze zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej konkursem, a tym samym i myślą i filozofią ks. Tischnera. Nadesłane prace charakteryzowały się ogromną dojrzałością myśli ich autorów i oryginalnością ujęcia tematu. Spośród zgłoszonych prac jury wyłoniło najlepsze:

I miejsce – Michał Ciesielka z Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Szczawnica

II miejsce – Krzysztof Gilek z Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku

III miejsce – Aleksandra Faber z Publicznego Gimnazjum SPSK im. św. Królowej Jadwigi w Barwałdzie Dolnym

 WYRÓŻNIENIA

Kategoria praca pisemna

 • Anna Kłusak z Publicznego Gimnazjum ks. prof. Jóżefa Tischnera w Cięcinie
 • Jakub Szyndler z Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie
 • Joanna Gąsienica – Giewont z Gimnazjum nr 2 ks. prof. Józefa Tischnera
  w Zakopanem
 • Natalia Snażyk z Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku.

W tym roku przyznano także nagrosy dla uczniów szkół gimnazjalnych w kategorii FILM:

 • Zespół NICO z Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku w składzie: Krzysztof Gilek, Marta Sztafińska, Miłosz Chachuła i Karol Mikołajko
 • Króżel Michał, Loley Simon, Puchała Kacper z Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem

Tegoroczny konkurs przechodzi już do historii. Trzeba życzyć organizatorom, aby kolejne edycje przyciągały jeszcze liczniejsze grono zainteresowanych nie tylko zmaganiami konkursowymi, ale przede wszystkim postacią i mądrością życiową księdza Józefa Tischnera.

Rafał Bzowski

Zapraszam do galerii zdjęć (PK)