Obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”

Zebranie odbyło się 14 marca 2015 roku w gościnnych progach Zespołu Szkół w Łopusznej. Jego głównym celem było udzielenie absolutorium kończącemu kadencję zarządowi,  wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Poruszono również kilka ważnych kwestii związanych z działalnością Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” oraz funkcjonowaniem w Rodzinie Szkół Tischnerowskich placówek noszących imię księdza profesora.

Trzydziestu dwóch delegatów wysłuchało sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wygłoszonego przez prezesa, pana Kazimierza Tischnera. Ze sprawozdaniem  finansowym zapoznała nas pani Dorota Chowaniec, skarbnik Stowarzyszenia, a  opinię komisji rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca, pani Zofia Trzcińska. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi odbyły się wybory. Spośród zgłoszonych z sali kandydatów największą liczbę głosów otrzymali: Kazimierz Tischner, Barbara Bandoła, Maria Papież, Maria Żurek, Dorota Chowaniec. Na wniosek prezesa, korzystającego z uprawnień statutowych, do pięcioosobowego zarządu  dokooptowani zostali: Jolanta Księżarczyk i Józef Michalik.

Nowy zarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” na lata 2015 – 2018:

Kazimierz Tischner – prezes

Maria Papież – wiceprezes

Barbara Bandoła – sekretarz

Dorota Chowaniec – skarbnik

Maria Żurek – członek zarządu

Jolanta Księżarczyk – członek zarządu

Józef Michalik  – członek zarządu

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali:

Zofia Trzcińska

Dorota Głownia

Robert Janek

Delegaci jednogłośnie zatwierdzili skład nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

Posiedzenie zakończył prezes Kazimierz Tischner życząc wszystkim owocnej pracy w nowej kadencji. Protokół z obrad zostanie umieszczony w najbliższym czasie na stronie internetowej www.tischner.info.pl, a o szczegółowych decyzjach podjętych na walnym zgromadzeniu szkoły tischnerowskie będą  poinformowane stosownym pismem.

W imieniu wszystkich delegatów pragnę podziękować  pani dyrektor Dorocie Chowaniec za stworzenie sprzyjającej spotkaniu atmosfery serdeczności i wzajemnego zrozumienia oraz  zadbanie, abyśmy mogli w przerwach obrad wzmacniać nadwątlone burzliwą dyskusją siły.

Maria Żurek