„Czytam więc jestem”

Miło nam poinformować, że projekt:  „Czytam, więc jestem”. Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner – Festiwal Literacki – uzyskał akceptację Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego i będzie realizowany  w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.  

read

Przytaczamy syntetyczny opis projektu:

  • „Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do środowiska nauczycieli.
  • Celem projektu jest zainteresowanie twórczością współczesnych polskich filozofów i myślicieli, ze szczególnym uwzględnieniem postaci i dorobku filozofa, myśliciela, księdza profesora Józefa Tischnera.
  • Promując czytanie filozofów, pragniemy zwrócić uwagę odbiorców na ważne narzędzie komunikacji interpersonalnej, jakim jest literatura i przywrócić jej tym samym należne miejsce w życiu społecznym.
  • Nadrzędnym celem projektu jest doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem i czerpania z tego radości oraz rozwijanie zdolności do kreatywnego myślenia, prezentowania i obrony własnego zdania.
  • Realizacja projektu dla uczniów ze szkół w małych miejscowościach pozwoli nam również na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”

Zarząd Stowarzyszenia informuje uprzejmie, że w pierwszym rzędzie do projektu zaproszone zostaną szkoły wykazujące aktywność i związane  z pracą Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.