Uwaga! Zwołano VI Walne Zgromadzenie Delegatów SDT!

Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podjęte na zebraniu w dniu 11 stycznia 2015 roku w Łopusznej:

1. Na podstawie par. 17 ust 1 Statutu Stowarzyszenia Drogami Tischnera zwołuje się VI Walne Zgromadzenie Delegatów na dzień 14 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Łopusznej.

– Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.
– Wstępny plan zebrania: wysłuchanie sprawozdania z prac zarządu za okres mijającej kadencji, wysłuchanie sprawozdania finansowego i opinii komisji rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami, rozpatrzenie absolutorium dla ustępującego zarządu, przeprowadzenie wyborów władz towarzyszenia tj. zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018.

2. W celu wyłonienia delegatów na Walne Zgromadzenie ustala się 12 okręgów wyborczych, którym przypisuje się członków Stowarzyszenia wg miejsca zamieszkania i wzorem lat ubiegłych

– dopuszcza się możliwość pisemnego głosowania na Delegata na podstawie oświadczenia złożonego na ręce organizatora zebrania.

3. Informacji o przydzieleniu do okręgu wyborczego udziela telefonicznie lub poprzez e-mail osoba wskazana do organizacji zebrania w okręgu (listy zostały przesłane w/w osobom)
lub bezpośrednio prezes Stowarzyszenia, który jest głównym koordynatorem zebrań w okręgach – nr telefonu do koordynatora 728 883 525, e-mail kaztischner@gmail.com

Zarząd wyraża nadzieję na stuprocentową frekwencję Delegatów na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 14 marca 2015 roku.