Informacje,  Wydarzenia

III Tischnerowskie Dni Skupienia

Serdecznie zapraszamy na III Tischnerowskie Dni Skupienia, które odbędą się W dniach 17 – 19 marca 2023 roku w Starym Sączu.
Zapisy przyjmuje koleżanka Maria pod adresem mariazurek@onet.eu już od 1. lutego 2023r. 
Informacja o kosztach i sposobie wpłaty zostanie podana w późniejszym terminie. Poniżej podajemy orientacyjny program spotkania.


III TISCHNEROWSKIE  DNI  SKUPIENIA  „W  POSZUKIWANIU  BOGA” ORAZ DZIEŃ Z KSIĘDZEM TISCHNEREM.

 17-19 marca 2023 r. STARY SĄCZ

 • PROWADZI ks. prof. Andrzej Perzyński
 • MIEJSCE Rekolekcyjny Dom Pielgrzyma „Opoka”, Stary Sącz ul. Papieska 10 oraz Muzeum Księdza Tischnera—Stary Sącz Rynek 6
 • ORGANIZATOR Stowarzyszenie  „Drogami Tischnera” a także Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
 • PATRONAT Burmistrz Starego Sącza mgr Jacek Lelek

ZARYS PROGRAMU

17.marca /piątek/ od godz. 12.00—zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma

 • Godz. 15.45 –Rozpoczęcie III.Tischnerowskich Dni Skupienia—Kaplica D. P.
 • Powitanie uczestników przez dyrektora D.P. ks. Pawła Brońskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Kazimierza Tischnera.
 • Godz. 16.00—Koncelebrowana Msza Święta z kazaniem—Kaplica D.P. „O jedność chrześcijan”—ks. prof. Andrzej Perzyński.
 • Godz.17.00-Konferencja „Katolicyzm i ponowoczesny świat” ks. prof. A. Perzyński
 • Godz. 17.45-18.00—przerwa
 • Godz. 18.00 wprowadzenie do Ekumenicznej Drogi Krzyżowej ks. A. Perzyński
 • EKUMENICZNA  DROGA  KRZYŻOWA
 • Godz. 19. 00 – Koncert skrzypcowy w wykonaniu Kuby Staszla
 • Godz. 19.30—Kolacja

18.marca /sobota/ DOM PIELGRZYMA

 • Godz. 7.00—Nabożeństwo pokutne—ks. prof. A. Perzyński Kaplica D. P.
 • Godz. 7.45—śniadanie
 • Godz. 8.15—Konferencja „O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN-W POSZUKIWANIU BOGA” – prowadzi ks. prof. Andrzej Perzyński—Sala konferencyjna D.P.
 • Godz. 8.30 –  „Niemiecki ksiądz u progu Auschwitz”  ks. Manfred Deselaers
 • Godz. 9.15 –  „Bóg w Kościele Ewangelicko-Augsburskim” ks. Dariusz Chwastek
 • Godz. 10.00—10.45 przerwa kawowa
 • Godz. 10.45 – „Bóg w Kościele  Greckokatolickim” ks. Jan Pipka
 • Godz. 11.30—„Kościół Księdza Tischnera” red. Wojciech Bonowicz
 • Godz. 12. 15—Debata i podsumowanie konferencji  ks. prof. Andrzej Perzyński
 • Godz. 13.15—14.00 – przerwa obiadowa
 • Godz. 14.00 – rozmowy ze spowiednikami /wyznaczone salki/,
 • zwiedzanie  Domu Pielgrzyma, Muzeum i Ołtarza Papieskiego
 • Godz. 15.30 – „Kiedy wspólne spotkanie z Jezusem Chrystusem we Mszy Świętej” ks. dr Roman Stafin—kaplica D. P.
 • Godz. 16.15 – „Zło nie może mieć ostatniego słowa”—ks. Manfred Deselaers
 • Godz. 17.00- 17.30 przerwa
 • Godz. 17.30 – Msza św. z nauką „Kościół w godzinie przełomu” ks. A. Perzyński
 • Godz. 18.30—Koncert  „Nuty sercem wyśpiewane” >>Kapela zbierana<<
 • Godz. 19.30 –Kolacja

19.marca  /niedziela/

 • Godz. 7.00 –Modlitwa poranna—ks. Manfred Deselaers—Kaplica D.P.
 • Godz. 7.30 – śniadanie
 • Godz.9.00 – Koncelebrowana Msza św. w intencji ks. prof. Józefa Tischnera
 • „Tischnerowskie ścieżki wiary i dialogu” ks. A. Perzyński, Klasztor ss.Klarysek
 • DZIEŃ  Z  KSIĘDZEM  TISCHNEREM
 • Muzeum na Dołkach—Rynek 6
 • Godz. 10.30—Powitanie przez burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz oraz dyrektora Muzeum Regionalnego i Muzeum Księdza Józefa Tischnera
 • Godz. 10.45—Wykład „Starosądeckie ślady ks. Józefa Tischnera” red. Wojciech Bonowicz
 • Godz. 11.30—12.15 – przerwa kawowa—zwiedzanie muzeum
 • Godz.12.15 –Wykład „Co to znaczy być człowiekiem wolnym” prof. Wojciech Załuski
 • Godz. 13.45 – obiad
 • Godz. 14.30 – zakończenie  III.Tischnerowskich Dni Skupienia
Możliwość komentowania III Tischnerowskie Dni Skupienia została wyłączona