Informacje,  Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”

Dnia 22.11.2022 roku odbyło się zebranie Zarządu SDT.

W jego trakcie prezes Kazimierz Tischner poinformował o stanie liczebnym Szkół Tischnerowskich i członków Stowarzyszenia, zaś skarbnik zdał relację ze stanu finansowego. Przedstawiono również rozliczenie związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy ze środków Stowarzyszenia i darowizn. Osoby odpowiedzialne za działania dotyczące aktywizacji Szkół Tischnerowskich poinformowały o wynikach rozmów z dyrektorami.

Przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany wysokości składek członkowskich. Zgodnie ze skonsultowaną wcześniej z członkami Zarządu i członkami Stowarzyszenia propozycją od 01.stycznia 2023 roku składka członkowska wzrasta z 60 zł do 96 zł rocznie. Uzgodniono, że składki wpłacone za 2023 rok i dalej przed podjęciem uchwały nie podlegają powiększeniu z 60 do 96 zł. Podjęto decyzję o  zrezygnowaniu z pobierania opłaty za wpisowe do Stowarzyszenia.

Przyjęto ramowy plan działalności Stowarzyszenia na 2023 rok:

 

  1. Dni Skupienia 17 – 19 marca 2023r. Stary Sącz „W poszukiwaniu Boga”; bliższe informacje i zapisy od 01.lutego 2023 roku, Maria Żurek mariazurek@onet.eu
  2. Konkurs Oratorski – maj 2023r. Łódź
  3. Konferencja (Spotkania Tischnerowskie) „Tutoring szkolny jako pedagogika dialogu” – maj/czerwiec 2023r. Łopuszna
  4. Rocznica śmierci ks. Tischnera – czerwiec 2023r. Łopuszna
  5. Letnia wycieczka po Łemkowszczyźnie – 20-26 lipca 2023r. (według programu)
  6. Rajd dla tischnerowskich szkół podstawowych i specjalnych – wrzesień/październik 2023r., Gorce, Podhale, odpowiedzialny Bogdan Wojnarski
  7. Rajd dla szkół średnich – wrzesień/październik 2023r., organizator: zespół Szkół nr 4 w Wałczu, odpowiedzialny Sławomir Niewczas
  8. Spotkanie powycieczkowe, przedostatni weekend października 2023r.
  9. Dni Otwarte w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie – kwiecień/maj 2023r.
  10. Ogólnopolskie konkursy o tematyce tischnerowskiej dla dzieci i młodzieży.

Powyższy plan i terminy poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Możliwość komentowania Informacja z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” została wyłączona