Informacje

Do Członków Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.

Zarząd Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera’’ informuje, że po szerokich konsultacjach (z członkami Zarządu oraz członkami Stowarzyszenia) podjął decyzje o zmianie wysokości składki członkowskiej od stycznia 2023 roku, z dotychczasowej 5 zł miesięcznie (60, 00 zł rocznie) na 8 zł miesięcznie (96,00 zł rocznie). Przy podejmowaniu takiej decyzji brano pod uwagę wzrost inflacji oraz  to, że wysokość składki nie ulegała zmianie od chwili założenia Stowarzyszenia (20 lat). Jednocześnie Zarząd informuje, że:

  • składkę członkowską można regulować wpłacając na konto Stowarzyszenia w odstępach półrocznych, rocznych lub na spotkaniach bezpośrednio do kasy Stowarzyszenia –prosimy o uregulowanie składki za rok 2022 do 15.11.2022 r. /B.S. Nowy Targ 97 8812 0005 0000 0000 1313 0001/,
  • brak uregulowania (zaległość) będzie oznaczała rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu ,,Drogami Tischnera’’,
  • zgodnie ze statutem Stowarzyszenia pisemne zatwierdzenie wysokości składki przez Zarząd (treść odbytych konsultacji w dokumentacji Stowarzyszenia – akceptacja) zostanie podjęta odpowiednią uchwałą na  najbliższym posiedzeniu Zarządu które planowane jest na 27.11.2022 r,
  • weryfikacja członkostwa zostanie przeanalizowana po 15.11.2022 i przedstawiona na planowanym zebraniu Zarządu 27.11.2022 r,
  • wszelkie uwagi, zapytania, propozycję prosimy kierować do 15.11.2023 r. na adres; kaztischner@gmail.com,
  • plan działalności Stowarzyszenia na rok 2023 będzie przedstawiony na naszej stronie internetowej po odbytym zebraniu Zarządu.

Za Zarząd – Prezes Kazimierz Tischner.

Łopuszna, 14.09.2022.

Możliwość komentowania Do Członków Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”. została wyłączona