Informacje,  Wydarzenia

Zapraszamy do Starego Sącza

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” we współpracy z Towarzystwem Miłośników Starego Sącza zapraszają na III Tischnerowskie Dni Skupienia pod hasłem „W poszukiwaniu Boga” w dniach 18-20 marca 2022 r. (piątek – niedziela). 

 

III TISCHNEROWSKIE DNI SKUPIENIA pod hasłem „W POSZUKIWANIU BOGA”,
które poprowadzi ks. prof. Andrzej Perzyński.

MIEJSCE:

 • REKOLEKCYJNY DOM PIELGRZYMA  ,,OPOKA’’ ul. Papieska 10
 • MUZEUM REGIONALNE – Rynek 6

 Patronat: Burmistrz Starego Sącza mgr Jacek Lelek

PROGRAM:

18.03. /piątek/ od 12.00 zakwaterowanie DOM PIELGRZYMA ,,OPOKA’’       

 1. Godz. 15.45 – Rozpoczęcie  III Tischnerowskich Dni Skupienia—Kaplica Domu Pielgrzyma. Powitanie przez Dyrektora Domu Pielgrzyma  ks. Pawła Brońskiego oraz  Prezesa Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” Kazimierza Tischnera
 2. Godz. 16.00  – Koncelebrowana  Msza święta  z kazaniem  „O jedność chrześcijan” –   ks. prof. Andrzej Perzyński –   Kaplica Domu Pielgrzyma
 3. Godz. 17.00 – Wprowadzenie do Ekumenicznej Drogi Krzyżowej – o. Michał Dragan
 4. Godz. 17.15 –  Ekumeniczna Droga Krzyżowa, wg programu
 5. Godz. 18.15 – 18.45 przerwa
 6. Godz. 18.45 – Konferencja ks. prof. Andrzej Perzyński ,,Katolicyzm i ponowoczesny świat’’
 7. Godz. 20.00 –  Kolacja                

19.03. / sobota/ DOM PIELGRZYMA

 1. Godz. 7.00 – Nabożeństwo pokutne – o. Michał Dragan, kaplica
 2. Godz. 7.30 – Śniadanie                                                              
 3. Godz. 8.00 – KONFERENCJA „O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN – W POSZUKIWANIU BOGA” prowadzi ks. prof. Andrzej Perzyński, sala konferencyjna
 4. Godz. 8.15 – „Bóg w Kościele Katolickim” –  o. Michał Dragan
 5. Godz.9.00 – „Bóg w Kościele Ewangelicko-Augsburskim” –  ks. Dariusz Chwastek
 6. Godz. 9.45 – 10.15 – Przerwa kawowa
 7. Godz.10.15 – „Bóg w Kościele Greckokatolickim” –  ks. Jan Pipko
 8. Godz.11.00 – „Kościół Księdza Tischnera”—red. Wojciech Bonowicz
 9. Godz.11.45  – Debata z uczestnikami, prowadzi ks. prof. Andrzej Perzyński
 10. Godz. 12.30 – Podsumowanie  konferencji, red. Wojciech Bonowicz
 11. Godz.13.15 – 14.00 Przerwa obiadowa
 12. Godz. 14.00 – 15.00 Rozmowy ze spowiednikami (wyznaczone salki)
 13.  Godz.14.00 – 15.00 Zwiedzanie Domu Pielgrzyma, Muzeum, Ołtarz Papieski
 14. Godz.15.00 – „Kiedy wspólne  spotkanie z Jezusem Chrystusem we Mszy świętej?” –  ks. dr Roman Stafin, kaplica
 15. Godz.15.45- 16.00 Przerwa
 16. Godz.16.00 – „Moje spotkanie z Bogiem” –  o. Michał Dragan, kaplica
 17. Godz.16.45 – 17.30 Przerwa /rozmowy ze spowiednikami- wyznaczone salki/
 18. Godz. 17.30 – Koncelebrowana Msza św. w intencji ks. prof. Józefa Tischnera z kazaniem- ks. prof. Andrzej Perzyński, kaplica
 19. Godz. 18.30- Księdzu Profesorowi Józefowi Tischnerowi „Nuty sercem wyśpiewane”, sala konferencyjna            
  • Zespół  łemkowski – „Kapela Zbierana”
  • Zespół góralski – „Nasa Rodzinka”

Prowadzi: Stanisława Trebunia- Staszel, Ksenia Onyszkanycz-Przybyła

 20. Godz.20.15- Kolacja                                                                                                              


20.03 /niedziela/            DOM PIELGRZYMA, MUZEUM REGIONALNE  

 1. Godz. 7.00- „Modlitewne spotkanie z Bogiem”—o. Michał Dragan, kaplica
 2. Godz. 7.30 – Śniadanie
 3. Godz. 8.15 – Koncelebrowana Msza św. w intencji Rodziców ks. Józefa Tischnera oraz uczestników Dni Skupienia z kazaniem, „Tischnerowskie ścieżki wiary i dialogu” –  ks. prof. Andrzej Perzyński
 4. Godz. 10.00 – Modlitwa przy grobie Rodziców ks. prof. Józefa Tischnera-o. Michał Dragan „Obyśmy mogli Cię zasmakować w godzinę śmierci”, stary cmentarz

 „DZIEŃ  Z KSIĘDZEM TISCHNEREM” –    MUZEUM REGIONALNE, Rynek 6

 1. Godz. 10.30  – Powitanie przez Dyrektora Muzeum
 2. Godz. 10.45 – „Starosądeckie ślady  ks. Józefa Tischnera”– red. Wojciech Bonowicz, wykład
 3. Godz.11.30– 12.00 – Przerwa kawowa, zwiedzanie muzeum
 4. Godz.12.00 – „Co to znaczy być człowiekiem wolnym? Perspektywy Tischnerowskie”- prof. Wojciech Załucki, wykład
 5. Godz. 13.30 – obiad  Dom Pielgrzyma
 6. Godz. 14.15 – Zakończenie, modlitwa — ks.prof. Andrzej Perzyński

/po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość pozostania do poniedziałku/                                                                                                                                        

Możliwość komentowania Zapraszamy do Starego Sącza została wyłączona