Informacje,  Wydarzenia

Walne Zgromadzenie Delegatów

List Prezesa Stowarzyszenia Drogami Tischnera do Członków w/s Walnego Zgromadzenia.

 

Szanowni Członkowie SDT.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów. Biorąc pod uwagę trudną sytuację pandemiczną, która obecnie uniemożliwia bezpośrednie spotkania w kołach, przedstawiamy propozycje delegatów na najbliższe Walne Zgromadzenie, które będzie miało charakter wyborczy oraz listę Członków przypisanych do poszczególnych kół. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie propozycji, a w razie braku jej akceptacji – ustalenie w ramach kół zmiany delegata poprzez kontakty e-mailowe. 

Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie Delegatów została wyłączona