Informacje,  Wydarzenia

Ważny komunikat

W 2021 roku kończy się trzyletnia kadencja Zarządu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”. Przed wyborami nowego zarządu konieczna jest aktualizacja listy członków Stowarzyszenia, między innymi opłacenie składek. W związku z powyższym bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek za lata 2019 i 2020 do dnia 15 lutego 2021r. (opłata roczna wynosi 60 zł od osoby).
Numer konta do wpłaty: 97 8812 0005 0000 0000 1313 0001

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu Kazimierz Tischner, prezes.

Możliwość komentowania Ważny komunikat została wyłączona