W świecie księdza profesora Józefa Tischnera

Poniżej podajemy program kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli, Wychowawców oraz Sympatyków Stowarzyszenia Drogami Tischnera, która odbędzie się w Łopusznej w dniach10-12 stycznia 2020 roku.

,,W  ŚWIECIE  KSIĘDZA PROFESORA  JÓZEFA  TISCHNERA”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA „ DROGAMI TISCHNERA”

W 20.ROCZNICĘ ŚMIERCI KSIĘDZA PROFESORA

Łopuszna, 10-12 stycznia 2020 roku


Patronat:

Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej w  Krakowie prof. Anna Siewierska—Chmaj

Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera  prof. Zbigniew Stawrowski

Wójt Gminy Nowy Targ  mgr Jan Smarduch

PROGRAM KONFERENCJI

10.01. 2020 r  / piątek /

Od godz. 14.00 zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym NATANAEL, Łopuszna ul Cyrla 62

I.” Drogami Księdza Tischnera”- prowadzi Kazimierz Tischner

godz. 16.00 – 19.00    ,,Małe Ojczyzny Księdza Tischnera’’ we wspomnieniach uczestników  konferencji + projekcja filmu

w przerwie od 18.00- 18.45 kolacja

11.01 /sobota / 

godz. 7.15—7.45  śniadanie

,,Co nam dał  Tischner ‘’- prowadzi prof. Piotr Kłodkowski

godz. 8.00 – 9.15  ,,W Rodzinie Szkół Tischnerowskich’’ czyli ,, Casy wiyrchowania’’  wspominają przedstawiciele wygaszonych gimnazjów im. ks. Józefa Tischnera – mgr Barbara Bandoła, mgr Maria Dobrzańska, mgr Wanda Potoczek, Uczniowie /+ film/

godz. 9.15 – 9.30  przerwa

godz.9.30 – 10.45  ,,Szkoła cyfrowania’’ dr Stanisława Trebunia-Staszel, mgr Bartek Koszarek  /+ odcinek z filmu ,,Siedem grzechów głównych ‘’/

godz. 10.45—11.15  przerwa kawowa

godz. 11.15—12.30  ,,Tischner Nauczyciel, Wychowawca’’ prof. Jerzy Trela, reż. Andrzej Dziuk (dyrektor Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem)- spotkanie wspomnieniowo—poetycko—muzyczne

godz. 13.15—13.45  przerwa obiadowa

III. ,,W przestrzeni obcowania z Tischnerem’’ – prowadzi dr Stanisława Trebunia- Staszel

godz. 14.00—15.15  prof. Jacek Filek, red. Jacek Żakowski

godz. 15.15—15.30  przerwa

godz. 15.30—16.45  prof. Anna Siewierska—Chmaj, prof. Mieczysław Ronkowski

godz. 16.45—17.00 przerwa

godz. 17.00—18.15  prof. Zbigniew Stawrowski, dr Adam Workowski

godz. 18.15—18.45 kolacja

godz. 19.00 Msza św. ,,Kościół Tischnera’’ ks. Piotr Kosakowski

12.01 /niedziela/

godz. 7.15—7.45 śniadanie

,,QUO VADIS SZKOŁO’’- prowadzą dr Stanisława Trebunia – Staszel,  prof. Piotr Kłodkowski

godz. 8.00—9.00  ,,Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości ucznia’’ prof. Piotr Kłodkowski

godz. 9.00—9.15  przerwa

godz. 9.15—10.15 ,,Kontynuując godność – rola szkoły w transmisji dziedzictwa’’ prof. Anna Mlekodaj

godz. 10.15—10.45 przerwa kawowa

godz. 10.45—12.00 ,,Filozofia spotkania a praktyka pedagogiczna’’ dr Jerzy Lackowski, dr Stanisław Kowal

godz. 12.00—12.15 przerwa

godz.12.15—13.15  ,,Rola samorządu w kształtowaniu szkoły’’ mgr Jan Smarduch

godz. 13.15 –13.45 dyskusja, zakończenie konferencji

godz. 14.00  obiad

Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

ORGANIZATOR                       Stowarzyszenie ,,Drogami Tischnera’’

WSPÓŁORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

                                                    Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie

                                                    Urząd Gminy  w  Nowym Targu

                                                    Ośrodek Wypoczynkowy ,,Natanael’’ w Łopusznej

 

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji (zapisy, płatności itp.) na stronie www.tischner.info.pl oraz u Beaty Wąsowicz tel.696 055 545,  bwasowicz@gmail.com  i Kazimierza Tischnera tel. 728 883 525, kaztischner@gmail.com

TUTAJ do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA