Informacje,  Wydarzenia

List Mariana i Kazimierza Tischnerów do Sławomira Cenckiewicza

W dniu 3 czerwca 2019 r., tuż przed 30-stą rocznicą  wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r., Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego zechciał opublikować na swoim Twitterze komunikat sprowadzający się do tego, że nasz Brat ks. prof. Józef Tischner miał być rzekomo KO (kontaktem operacyjnym) i konsultantem Służby Bezpieczeństwa. Wpis taki był znany co najmniej od kilkunastu lat. Z tym, że nikt nie traktował go poważnie nie tylko dlatego, że nie było i nie ma jakichkolwiek uchwytnych dowodów, które mogłyby wskazywać na współpracę naszego Brata z organami bezpieczeństwa PRL, co samo w sobie eliminuje możliwość postawienia zasadnych zarzutów posądzenia o taką współpracę.

Absurdalność podobnego przypuszczenia jest tym większa, że każdy kto zetknął się osobiście z naszym Bratem, a w każdym razie znał Jego dokonania dla Kościoła, NSZZ Solidarność i dla Polski powinien wiedzieć, że był człowiekiem żyjącym „wedle wartości”, które sam przez całe życie głosił i wyznawał.

Stąd zamieszczenie wpisu przez Sławomira Cenckiewicza, reprezentującego Polskę, jako Dyrektor państwowej instytucji, nieuwzględniającego braku  prawnie doniosłych i uchwytnych dowodów na jakąkolwiek współpracę ks. prof. Józefa Tischnera z SB oraz jego postawy, jako człowieka najwyższej próby, było niegodziwością.

Jako Bracia tego wielkiego Człowieka postanowiliśmy sprzeciwić się tej niegodziwości, wysyłając w dniu 3 sierpnia 2019 r. list Sławomirowi Cenckiewiczowi. Przedstawiliśmy w nim  przyczyny dla jakich wpis pochodzący z ręki Dyrektora instytutu nigdy nie powinien się w tym kształcie ukazać. Adresat otrzymał go w dniu 6 sierpnia – dowody wysłania przesyłki zamieszczamy.

Na reakcję Sławomira Cenckiewicza czekaliśmy 3 tygodnie uważając, że powinien się odnieść do kwestii przedstawionych w naszym liście. Adresat jednak w najmniejszym nawet stopniu nie zareagował, w związku z czym uznaliśmy, że nasz list powinniśmy opublikować.

Czynimy to, aby z jednej strony zaprotestować przeciwko fałszywym kryteriom, które mają dowodzić rzekomej prawdy odnośnie współpracy ks. prof. Józefa Tischnera z SB, z drugiej strony, aby wyraźnie wskazać na to, jak lekkomyślnie, całkowicie nieodpowiedzialnie osoby, które mianuje się na tak wysokie stanowiska, jakie zajmuje Sławomir Cenckiewicz, mogą całkowicie bezkarnie jako ignoranci publikować, używając do tego rangi stanowiska które zajmują, wyrażając niby ubolewanie z tego powodu.

Nasz list ma za zadanie pokazać wszem wobec, jak niegodziwe i nieuczciwe metody są stosowane w celu przekonania ludzi, którzy nie mają żadnego rozeznania w sprawach związanych z lustracją, a przyjmują w dobrej wierze to wszystko, o czym dowiedzą się od Dyrektora państwowego instytutu, którego zdanie traktują jak wyrocznię i to z tej tylko wyłącznie przyczyny.

Niech zatem wszyscy się dowiedzą, jakie metody są stosowane dzisiaj w Polsce dla zdyskredytowania jednego z najlepszych Jej Synów, który całe życie poświęcił dbałości o Jej dobro i rozwój.

Marian i Kazimierz Tischner

POBIERZ I UDOSTĘPNIJ LIST W FORMACIE PDF

 

Możliwość komentowania List Mariana i Kazimierza Tischnerów do Sławomira Cenckiewicza została wyłączona