Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich został ustanowiony 24 maja 2013 roku na pamiątkę wyborów czerwcowych. Wybory parlamentarne 1989 roku (tzw. wybory kontraktowe) odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku dzięki ustaleniom Okrągłego Stołu. W czasie pierwszych po II wojnie światowej wyborach parlamentarnych wybrano członków Sejmu oraz Senatu, który został zniesiony w 1946 roku.

Wspaniałego, radosnego święta wszystkim „tischnerowcom” oraz sympatykom naszej strony życzy redakcja.