Informacje

19. Dni Tischnerowskie w Krakowie

W tym roku odbyły się w dniach 27-30 marca, a ich hasło przewodnie brzmiało „Człowiek. Nowe wyzwania”. Spotkania odbywały się w salach UJ, Instytucie Myśli J. Tischnera
i w Akademii Sztuk Teatralnych.

Nowe perspektywy otwierają się przed człowiekiem głównie w sferze medycyny. Mówił o tym w swoim wykładzie prof. Marek Krawczyk, lekarz – transplantolog, laureat wielu międzynarodowych wyróżnień i nagród. Próbował odpowiedzieć na pytanie, czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne. Nakreślił sytuację w polskiej transplantologii i wyjaśnił wątpliwości związane z procedurami pobierania organów do przeszczepu od osób żyjących i zmarłych. Po wykładzie, w „jaskini filozofów” padło pytanie nawiązujące do treści wykładu: czy lekarze wiedzą, co robią? Dyskusję panelową poprowadzili Anna Mateja i Wojciech Bonowicz, a na postawione pytanie starali się odpowiedzieć: s. Barbara Chyrowicz – etyk i bioetyk; prof. Marek Krawczyk – lekarz transplantolog; Bogdan de Barbaro – psychiatra i psychoterapeuta; Piotr Grzegorz Nowak – filozof, etyk. Poruszane były kwestie prawne, ale też czysto ludzkie związane z transplantacją. Ważne jest, aby w tej materii edukować społeczeństwo; uświadamiać, że oddanie organu do przeszczepu jest największym darem, najwspanialszym gestem, jaki możemy  uczynić wobec bliźniego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń Dni Tischnerowskich była Gala  Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Przewodniczący kapituły,  ks. Adam Boniecki ogłosił laureatów. Zostali nimi: o. Ludwik Wiśniewski – dominikanin, za kontynuację tischnerowskiego myślenia według wartości, autor książki „Nigdy nie układaj się ze złem”; dr Łukasz Garbal – polonista, edytor, kustosz w Muzeum Literatury, autor biografii Jan Józefa Lipskiego, nagrodzony za uczenie Polaków jak przyjmować „nieszczęsny dar wolności” oraz Lidia Niedźwiedzka – Owsiak i Jerzy Owsiak za inicjatywy duszpasterskie i społeczne tworzące polski kształt dialogu kościoła i świata. Rozmowę z laureatami poprowadzili ks. Adam Boniecki oraz Henryk Woźniakowski. Dominował w niej wątek obecnych w naszym kraju podziałów i mowy nienawiści. Ale rozmówcy zwracali też uwagę na dobro, które jest w innych ludziach; trzeba je dostrzec i doceniać. Mówiono również o sytuacji kościoła w Polsce i ważnej roli osób świeckich włączających się w jego działania. Laureaci wspominali też swoje spotkania z ks. Tischnerem i J. J. Lipskim.

Dni Tischnerowskie były okazją do wielu interesujących spotkań, rozmów, dyskusji. Odświeżyły u biorących w nich udział tischnerowskie myślenie według wartości. I być może sprowokowały do postawienia sobie pytania „jak żyć”?

Maria Żurek

Możliwość komentowania 19. Dni Tischnerowskie w Krakowie została wyłączona