Dni skupienia z Ks. Tischnerem

„Słowo, które  zabija i słowo, które ocala”

PROGRAM SPOTKANIA