Informacje

Szanowni i Drodzy Przyjaciele Idei Tischnerowskiej!

Z przykrością informujemy, że z przyczyn obiektywnych w 2019r. odbywające się w Ludźmierzu
„Rekolekcje z Księdzem Tischnerem” nie będą organizowane.