Informacje,  Wydarzenia

Co to znaczy kochać ojczyznę?

Serdecznie zapraszamy do udziały w kolejnej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców, która odbędzie się w dniach 11-13 stycznia 2019 roku, oczywiście w Łopusznej w ośrodku Natanael. Przedstawiamy obowiązującą aktualnie wersję programu spotkania, który oczywiście, jak to w życiu może ulec jeszcze wielu modyfikacjom.

PROGRAM KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI 
I  WYCHOWAWCÓW

Łopuszna 11 –  13. 01.2019 r. Ośrodek Wczasowy ,,Nataneal’’ ul. Cyrla 62

,,CO TO ZNACZY KOCHAĆ OJCZYZNĘ? ROZWAŻANIA w 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

pod Honorowym Patronatem;

 • Pani Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im.ks.prof.Józefa Tischnera w Krakowie prof. Anny Cieślewskiej-Chmaj
 • Wójta Gminy Nowy Targ – Pana mgr Jana Smarducha

Organizator  – Stowarzyszenie ,,Drogami Tischnera”.

Współorganizatorzy :

1. Wyższa Szkoła Europejska – Kraków
2. Instytut Myśli Księdza Tischnera – Kraków
3.Urząd Gminy –  Nowy Targ
4.Ośrodek Wczasowy ,, Natanael ‘’ 

Zarys programu;

11.01.2019 r. (piątek )

 • godz. od 15-stej – rejestracja uczestników konferencji
 • godz.16.oo – Film ,,Godzina szczerości z Księdzem Tischnerem’’
 • godz.18.oo – kolacja
 • godz.19.15 – Film ,,Wariacje Tischnerowskie ‘’

12.01.2019 r. (sobota)

 • godz.7.30 – śniadanie
 • godz.8.15 –  ,,W meandrach patriotyzmu’’ – mgr Ludmiła Figiel
 • godz.9.30 –  krótka przerwa
 • godz.9.45 – ,,Miłość do zniewolonej Ojczyzny na przykładzie płk. pożarnictwa Jerzego Lgockiego’’ Arkadiusz Guzik uczeń I.L.O. im. Seweryna Goszczyńskiego w  Nowym Targu
 • godz.10.45 – 11.15—przerwa kawowa
 • godz.11.15 –  ,,Czy demokracja może się obronić przed samobójstwem?” mgr Jakub Wygnański
 • godz. 12.30 – dyskusja z uczestnikami prelekcji
 • godz.13.oo – 14.oo –przerwa obiadowa
 • godz.14.15 – ,,Patriotyzm—  małe Ojczyzny – archeologia ‘’prof. Jacek Górski
 • godz.15.3o – krótka przerwa
 • godz.15.45 – ,,Czym z perspektywy artysty jest wolność ‘’ mgr Tadeusz Boruta
 • godz.16.3o – dyskusja z uczestnikami prelekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WIECZORNICA  W  100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI  „POLSKA JEST OJCZYZNĄ”

 • godz.17.oo – Msza św. w oprawie Zespołu Akademickiego P.P.W.S.Z. w Nowym Targu
 • ,,Młode Podhale ‘’ z programem ,,Polska to MY’’ prowadzi dr Stanisława Trebunia-Staszel
 • Mszę św. celebruje ks. dr Przemysław Bukowski – słowo wstępne ,, Polski trąd, czyli co Kościół ma dla Polski‘’
 • homilia ks. Józefa Tischnera ,,Mądre Serce’’ w oprawie Zespołu ,,Młode Podhale ‘’
 • pieśni patriotyczne w wykonaniu uczestników konferencji i zaproszonych gości  – prowadzi – dr Stanisława Staszel
 • godz.20,00 –kolacja                                                                                                                                                               

13.01.2019 r. (niedziela)

 • godz.8. 15 –  ,,Czy tylko łuk triumfalny dla pięknych umarłych (Z.Herbert) ?—o patriotyzmie w szkole XXI wieku ‘’ mgr Sławomir Osiński
 • godz.9.3o – krótka przerwa
 • godz.9.45-  ,,Jak uczyć patriotyzmu ? ‘’ prof. Anna Siewierska—Chmaj
 • godz.10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
 • godz. 11.15 – ,,Wolność to sposób bycia ‘’ red. Wojciech Bonowicz

Prowadzenie  Wojciech Bonowicz  przy współpracy  Barbary Bandoły, Stanisławy Trebuni -Staszel  oraz  czuwającego nad całością programu konferencji Kazimierza Tischnera. Pomoc techniczna Tomasz Goździk.                                                                                               

Konferencja przy wsparciu finansowym ;

 • Wójta Urzędu Gminy Nowy Targ
 • Pani Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
 • Ośrodka Wypoczynkowego ,,Nataneal’’ w Łopusznej

Wsparcie merytoryczne:

 • Instytut Myśli Księdza Tischnera w Krakowie
 • P.P.W.S.Z. Nowy Targ ( Zespół ,,Młode Podhale ‘’)
 • Członkowie ,,Stowarzyszenia Drogami Tischnera’’                                                                                                                      

Uwaga.  Program może ulec zmianie  z przyczyn niezależnych od organizatorów. Dodatkowe informacje (karta zgłoszeń ) na stronie Stowarzyszenia Drogami Tischnera lub bezpośrednio u osób odpowiedzialnych organizacyjnie: Pani Barbara Bandoła (zapisy, zgłoszenia tel.693 550 960, adres e-mail barbando@poczta.onet.pl )
Sprawy techniczne Tomasz Goździk (na miejscu).

TUTAJ do pobrania KARTA UCZESTNICTWA. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów – Piotr.

Możliwość komentowania Co to znaczy kochać ojczyznę? została wyłączona