Informacje,  Wydarzenia

To dla nas zaszczyt.

Pan Kazimierz Tischner, brat patrona szkoły szpitalnej w Radziszowie, ks. prof. Józefa Tischnera został odznaczony Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Medal nadawany jest przez Sejmik Województwa Małopolskiego od 2011 roku osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju naszego regionu w sferze społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
Kazimierz Tischner konsekwentnie realizuje testament swojego brata, śp. ks. prof. Józefa Tischnera budując w młodym pokoleniu szacunek dla kultury góralskiej, tolerancję, otwartość i miłość do bliźniego. Dba o spuściznę po tym wybitnym filozofie odkrywając w domowych archiwach wciąż nowe teksty księdza profesora i nie szczędzi sił i środków, aby zostały opublikowane.

 Jak sam twierdzi jego ogromnym sukcesem było powołanie do życia Rodziny Szkół Tischnerowskich noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera; jest ich obecnie trzydzieści siedem. Szkoła szpitalna w Radziszowie dołączyła do niej w 2002 roku nadając spontanicznie panu Kazimierzowi tytuł Ojca Rodziny. Brat naszego patrona jest częstym gościem w szkole szpitalnej przywożąc ze sobą przede wszystkim radość ze spotkania z drugim człowiekiem. Nie szczędzi ciepłych słów pod adresem naszych uczniów wspierając ich w walce z chorobą. I zawsze obdarowuje prezentami. Nie sposób wymienić wszystkich zasług pana Kazimierza Tischnera na niwie budowania idei tischnerowskiej nie tylko w Małopolsce.

Założone przez niego Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” skupia członków z całej Polski. Są to ludzie z pasją, dla których priorytetem jest nieustanna praca na rzecz propagowania filozofii księdza Tischnera. Przyznany panu Kazimierzowi medal jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszych działań. Odznaczenie zostało wręczone 9 czerwca podczas uroczystej gali z okazji Święta Małopolski, która miała miejsce w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Panie Kazimierzu, gratulujemy!

Maria Żurek

Możliwość komentowania To dla nas zaszczyt. została wyłączona