Spotkanie z Innym

Dyskusję wokół  szeroko pojętej „inności” podjęli wykładowcy i uczestnicy 13. Konferencji Filozoficznej, która odbyła się w dniach 17 – 18 lutego 2018 roku w Łopusznej. Pan Kazimierz Tischner, prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, które było głównym organizatorem konferencji, witając obecnych w sali wykładowej hotelu „Natanael” nawiązał do wieloletniej tradycji tych spotkań, organizowanych dla osób żywo zainteresowanych myślą filozoficzną księdza Józefa Tischnera.

Prof. Piotr Kłodkowski w swoim wykładzie pt. „Dlaczego ludzie uciekają?” poruszył bardzo dziś aktualny problem migracji. Wskazał na przyczyny migracji (prześladowania, wojny, klęski głodu, chęć lepszego życia) oraz  zasygnalizował, że aby zrozumieć migrujących ludzi, należy wczuć się w Innego, wejść z nim w dialog. Z kolei redaktor Marcin Żyła w wykładzie pt. „Uchodźcy” przeanalizował zjawisko powszechnej niechęci do migrantów oraz wskazał na występujące w tej sferze stereotypy.

„Innością” wyznaniową zajęli się księża: Marek Uglorz (kościół ewangelicko – augsburski) oraz Przemysław Bukowski (kościół katolicki). Obaj zaakcentowali fakt, iż chrześcijaństwo to możliwość spotkania wielu światów i spojrzenia na Innego z różnych perspektyw. Przestrzegali przed wznoszeniem murów nienawiści religijnej, zachęcali do budowania relacji międzyludzkich.

Ksiądz Mirosław Tosza z Jaworzna, założyciel Wspólnoty Betlejem, rozważał kwestię czy ubogi to intruz, czy brat oraz jak dobrze i skutecznie pomagać. Mówił o priorytetach w działalności Wspólnoty: pielgrzymowaniu i pracy. Jego podopieczny opowiedział o  swojej drodze wychodzenia z nałogu i wsparciu, jakie otrzymał od członków Wspólnoty. Pokazał efekty pracy w warsztacie wspólnotowym – wyrabiają ikony z materiałów odzyskanych ze spalonej katedry w Sosnowcu.

Podczas konferencji, na której obecna była duża grupa nauczycieli nie zabrakło wykładu skierowanego do tej grupy zawodowej. Dr Katarzyna Papaja, omawiając cechy efektywnego nauczyciela, wskazała na dużą rolę refleksji w pracy pedagogicznej.

Ostatnim wykładowcą był Brian Scott, pochodzący z Gujany Angielskiej pierwszy Murzyn RP (jak sam siebie określa). Mieszka w Polsce od ponad trzydziestu lat. Autor programu „Etniczne klimaty” poruszającego kwestię mniejszości narodowych w Polsce, którego główną zasadą jest promowanie „inności” jako inspiracji, a nie zagrożenia.

W sobotę wieczorem dla uczestników konferencji odprawiona została msza święta ekumeniczna w oprawie muzycznej zespołu „Nasa rodzinka”.

„Co to znaczy spotkać Innego? Czy „inność” jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby Inny stał się bliskim?” Na te pytania, postawione niegdyś przez księdza Józefa Tischnera,  uczestnicy konferencji starali się znaleźć odpowiedź.

Maria Żurek