Europejska Nagroda Obywatelska

Kochani ,,tischnerowcy’’.

Z wielką radością informuję, że Stowarzyszeniu ,,Drogami Tischnera’’ działającego w ramach Rodziny Szkół ,,tischnerowskich’’, została przyznana Europejska Nagroda Obywatelska za rok 2017. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 11 pażdziernika w Brukseli, natomiast >> Uroczysta Gala << związana z przyznaniem tej nagrody odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz.12-tej w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego /dawna nazwa P.W.S.T/ Kraków ul. Straszewskiego 22.

W programie uroczystości m. innymi;

–laudacja i wręczenie nagrody

–dyskusja /z udziałem znanych osób/ pt. >>CZYM SIĘ W ŻYCIU KIEROWAĆ<<  według myśli ks. prof. Józefa Tischnera; ,,Bądżcie tym, czym naprawdę jesteście; bądżcie wspaniałomyślni, bądżcie wolni i bądżcie prawdziwi. Z tych trzech kamieni zbuduje się człowiek ‘’/ Osią dyskusji będzie nowo wydana książka ks. Józefa Tischnera pt ,,Krótki przewodnik po życiu’’ /

–przedstawienie teatralne ,,Odmiyniono baba’’ w wykonaniu uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy S.P.S.K. z Czerwiennego

— ,,Uroczystej Galii’’ /aby nie zanudzić/ będzie towarzyszyć muzyka/ nie tylko góralska/

— spotkanie w foyer teatru /wspólne zdjęcie, poczęstunek, zakup książek ks. Józefa Tischnera oraz spotkanie z bohaterami książki ,,Krótki przewodnik po życiu ‘’/

Ponieważ przyznana nagroda jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy idą śladami ks. Józefa Tischnera, dlatego uczestnictwo w tej zaszczytnej uroczystości / w tym młodzieży / będzie potwierdzeniem, że nasza wspólna działalność ma sens i należy ją kontynuować.

Zgłoszenia uczestnictwa z podaną ilością osób celem rezerwacji miejsc należy kierować do 15 listopada na adres ; kaztischner@gmail.com lub tel. 728883525.

Pod podanym numerem telefonu można uzyskać dodatkowe informacje.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera’’

Kazimierz Tischner  /Prezes/