Informacje

Szanowni Dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych

Łopuszna 2.10 2017 r

W związku z reformą oświaty a w tym, wygaszaniem i łączeniem Gimnazjów których Patronem był ks. prof. Józef Tischner w imieniu Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera’’, Rodziny Szkół ,,tischnerowskich’’ proponuję by w razie zaistniałych trudności przedmioty związane z Patronem, w tym; sztandary z wizerunkiem lub bez wizerunku Patrona, tablice informacyjne gdzie widnieje nazwisko Patrona, zbiory dokumentów, kapelusz góralski jako symbol ,,Ślebody’’ w Rodzinie Szkół ,,tischnerowskich” i inne przedmioty związane z historią Szkoły zostały poszanowane i w godny sposób przekazane do Izby Pamięci Księdza Tischnera t.z.w. ,,Tischnerówki ‘’ w Łopusznej.
Podjęte działania mają na celu uszanowanie postaci Patrona, który został wybrany przez społeczność szkolną i ludzi, którym postać Księdza Profesora była szczególnie bliska bo też w ten sposób będziemy mogli uszanować nie tylko ludzi związanych z Patronem ale również te wartości które przekazywał Ksiądz Profesor. Nie możemy niszczyć autorytetów które dała nam historia Polski.
Łopuszna i ,,Tischnerówka’’ to szczególne miejsca gdzie można zdeponować i w ten sposób dać możliwość zwiedzającym czytać kartę historii Szkół którą tworzył Ksiądz Profesor. W razie podjęcia takiej decyzji prosimy o kontakt telefoniczny 728883525 lub e-mail kaztischner@gmail.com celem uszczegółowienia terminów i programu tych doniosłych uroczystości.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Tischner

Możliwość komentowania Szanowni Dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych została wyłączona