Informacje

Prośba

W związku z reformą sytemu edukacji i reorganizacją szkół wszyscy koordynatorzy proszeni są o przesłanie do końca października 2017 r. na adres Prezesa Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” kaztischner@gmail.com  aktualnego wykazu członków ze swojej szkoły, którzy decydują się kontynuować przynależność do Stowarzyszenia Drogami Tischnera  i opłacać składki.

Możliwość komentowania Prośba została wyłączona