Informacje

Darowizna na cele statutowe

Możesz wesprzeć Nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto:

97 8812 0005 0000 0000 1313 0001

tytułem „darowizny na cele statutowe„. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie Drogami Tischnera przeznaczy na podstawową działalność statutową np. oświatową czy kulturalną.

Kwota darowizny może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być wyższa niż 6% uzyskanego w danym roku kalendarzowym dochodu).

Dziękujemy za wsparcie Naszej działalności.

Możliwość komentowania Darowizna na cele statutowe została wyłączona