Informacje

Prośba o aktualizację

W związku ze zmianami w szkołach w wyniku reformy oświaty Zarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” prosi o aktualizację:

–  nazw szkół,

– adresów mailowych,

– nazwisk dyrektorów,

– liczby uczniów w placówkach (stan na 1. września 2017 r.)

Dane prosimy kierować do pana Kazimierza Tischnera kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525

SPRAWA  BARDZO  PILNA

Możliwość komentowania Prośba o aktualizację została wyłączona