Dziękujemy za wolność

Ksiądz Józef Tischner uhonorowany pośmiertnie Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Medal „Dziękujemy za wolność” ustanowiony został w 2014 roku z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności, a jego idea narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności. To szczególne wyróżnienie o zasięgu małopolskim przyznawane jest osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 4 czerwca 1989 roku działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” i były prześladowane w różnoraki sposób za  zaangażowane w działalność opozycyjną. Medal jest formą podziękowania za ich wkład w tworzenie wolnej, demokratycznej, niepodległej i samorządnej Polski.

Dnia 2 września w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się gala XIV edycji Medalu, podczas której uhonorowani zostali ludzie nauki – nauczyciele akademiccy, pracownicy wyższych uczelni, naukowcy oraz  intelektualiści związani z „Tygodnikiem Powszechnym”
 i wydawnictwem „Znak”. Spotkanie poprowadził pan Edward Mazur, prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności. W swoim wystąpieniu przybliżył ideę Medalu, nawiązał do wydarzeń Sierpnia 1980 roku, które przyczyniły się do powstania NSZZ „Solidarność” i zapoczątkowały ogromne przemiany społeczne i polityczne w Polsce i Europie. Medal przyznany został w tym roku czterdziestu osobom, wśród nich nieżyjącemu księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi. W jego imieniu to zaszczytne wyróżnienie odebrali bracia księdza profesora – Marian Tischner i Kazimierz Tischner.

Ks. prof. Józef Tischner był głęboko zaangażowany w ruch solidarnościowy, związany z nim od początku jego istnienia.  „Słowo »solidarność« skupia w sobie nasze pełne niepokoju nadzieje, pobudza do męstwa i do myślenia, wiąże ze sobą ludzi, którzy jeszcze wczoraj stali daleko od siebie” – mówił ks. Józef Tischner w wygłoszonej 9 października 1980 roku w katedrze wawelskiej głośnej homilii do przywódców NSZZ „Solidarność”. Dała ona początek „Etyce solidarności”. Pisze w niej miedzy innymi: „Fundamentem solidarności jest sumienie, a bodźcem do jej powstania wołanie o pomoc człowieka, którego zranił drugi człowiek. Solidarność stanowi szczególne więzi międzyludzkie: człowiek wiąże się z drugim człowiekiem dla opieki nad tym, kto potrzebuje opieki (…) Najpierw jest ranny i jego krzyk. Potem odzywa się sumienie, które potrafi słyszeć i rozumieć ten krzyk. Dopiero stąd rośnie wspólnota”.

Ksiądz Tischner był kapelanem NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. gościł na  I Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów „Solidarności” w Gdańsku, a wygłoszone przez niego kazanie stało się jednym z oficjalnych dokumentów zjazdowych. Na jego słowa powoływał się św. Jan Paweł II podczas  wizyty w Gdańsku w 1987 roku. Papież i ksiądz Tischner pozostawali w bliskich relacjach, wielokrotnie się spotykali, darzyli wzajemnym szacunkiem. Po śmierci księdza Tischnera Jan Paweł II napisał w specjalnym telegramie: „Głęboko odczuwam stratę tego Kapłana, który był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie stracić z oczu człowieka(…) Był obdarzony niezwykłym talentem obserwacji świata i życia. A wszystko, co dostrzegał, odnosił do Boga, który jest miłością(…) Stworzył duchowe podstawy etyki solidarności, która dziś nadaje kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego o taki kształt demokracji, w której byłaby respektowana godność każdej osoby ludzkiej”.

Galę wręczenia Medali uświetnił koncert Piotra Bukartyka, gitarzysty, wokalisty, autora tekstów, który wystąpił wraz ze swoim zespołem.

Sieć Solidarności organizuje pomoc dla osób zainteresowanych uzyskaniem statusu działacza opozycji i/lub osoby represjonowanej.

Dyżury od 7 września w każdy czwartek  od 15.00 do18. 00 Tel. 515 424 848

Maria Żurek