Konferencja filozoficzna „Spotkanie z Innym”

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” zaprasza na konferencję filozoficzną „Spotkanie z Innym”, która planowana jest w dniach
27 – 28 stycznia 2018 roku. Jej organizacja uzależniona jest od liczby uczestników. W związku z tym prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 30 września 2017 r. na adres kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525. Jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników pan Kazimierz Tischner podejmie działania związane z rezerwacją miejsc noclegowych oraz ustali listę wykładowców.

Szkoły Tischnerowskie proszone są o przesłanie na w/w adres orientacyjnej liczby uczestników  konferencji ze swoich placówek. Pozostali zainteresowani zgłaszają się indywidualnie.